ARBEIDSTAKERMEDVIRKNING


Verdigrunnlag:


Et viktig mål for Midtun Vekst AS er å bidra til å økt livskvalitet hos våre arbeidstakere.

Gjennom arbeidstakermedvirkning legger vi til rette for:


Vi utarbeider en egen handlingsplan som arbeidstakeren skriver sammen med sin arbeidsleder.
Vi gjennomgår handlingsplanen for forrige periode og setter opp ny plan. med hvilke
mål og ønsker arbeidstakeren har for neste periode.

Vi tar arbeidstakeren og andres tilbakemeldinger seriøst.

Vi er også åpne for og har et system for klager og andre tilbakemeldinger,
blant annet eget tilbakemeldingsskjema her på hjemmesiden.

Vi starter hver dag med morgenmøte på de forskjellige avdelingen vår. Her planlegger vi arbeidsdagen og
arbeidstakerne har anledning til å komme med ønsker i forhold til arbeidsoppgaver.

Vi har "Forum" der representanter for hver avdeling er representert i møte med ledelsen.
I møte gjennomgår vi hvilke saker som skal tas opp på allmøte.

En gang i måneden har vi allmøte med alle arbeidstakerne.

Vi har forpliktende samarbeid med den enkeltes nettverk.

For mer informasjon kan vi kontaktes via e-post kontakt(a)midtunvekst.no, eller pr. telefon: 55 11 63 60.