Om oss

• Midtun Vekst AS er en vekst bedrift med varig tilrettelagte arbeidsplasser(VTA) for personer med nedsatt arbeidsevne.

• Vi tilbyr arbeids- og praksisplasser til mennesker som faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet og som trenger en tilrettelagt arbeidshverdag.

• Til sammen teller vi ca. 50 personer, fordelt på arbeidstakere, ordinært ansatte og elever fra videregående skole.

• I Osveien 16A har vi hovedkontor og vår montering- og pakkeavdeling. I tillegg driver vi skolekantiner på Slåtthaug og Årstad videregående skole.

Vi kan tilby

• Fast arbeid innen varig tilrettelagt arbeid (VTA)

• Praksisplasser for elever fra videregående skole som trenger tilrettelagt arbeidspraksis (VGS).

På Midtun Vekst har vi fokus på arbeidstakermedvirkning gjennom morgenmøte, handlingsplan, forum og allmøte.Midtun Vekst som arbeidsplass

Et viktig mål for oss er å bidra til økt livskvalitet og empowerment for den enkelte arbeidstaker. For å sikre at dette kontinuerlig arbeides med, har vi valgt å lage konsepter for disse prosessene.

Livskvalitet
Empowerment.

• Hver arbeidsdag starter med morgenmøte avdelingsvis. Her går vi gjennom dagens plan for å skape høy grad av forutsigbarhet og skape rom for at arbeidstakerne har mulighet til å komme med innspill og ønsker i forbindelse med arbeidsoppgaver.
• Hver avdeling velger tillitsvalgte som deltar i et rådgivende forum med ledelsen.
• Vi har månedlige allmøter sammen med alle våre arbeidstakere.

• I samarbeid med arbeidstaker utarbeides handlingsplan. Her diskuterer vi hvilke mål og ønsker arbeidstaker har for fremtiden, og hvordan vi best mulig kan legge til rette for å nå disse målene.
• Vi tar arbeidstakernes tilbakemeldinger på alvor og har gode prosedyrer for dette. Blant annet finnes et eget tilbakemeldingsskjema (lenke).
• Vi har fokus på et aktivt og forpliktende samarbeid med den enkeltes nettverk, blant annet kan vi hjelpe med å få kontakt med andre personer som kan tale din sak eller gi deg støtte. Dette kan for eksempel være verge, verneombud, fagforening, Norsk forbund for utviklingshemmede osv
• Vi jobber etter våre verdier: tilhørighet, trygghet, utvikling og kvalitet.

• For mer informasjon: Ring oss på telefon: 55 11 63 60, eller send en e-post til kontakt(a)midtunvekst.no