VTA-tiltaket


Varig tilrettelagt arbeid er rettet mot personer som har fått, eller venter på å få innvilget uføretrygd. Tiltaket er ikke tidsbegrenset, hvilket betyr at det er muligheter for å gi et livslangt tilbud. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med andre tiltak, utdanning eller overgang til ordinært arbeid.

Arbeidsplass i VTA-tiltaket tilbys personer som, ut ifra individuelle forutsetninger, har behov for tilrettelagte arbeidsoppgaver. Arbeidet skal bidra til utvikling av deres ressurser gjennom tilpasset arbeid og kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester. Vi følger kravspesifikasjonen fra NAV og deres rutiner for oppfølging.

I samarbeid med arbeidstakerne utarbeider vi individuelle planer, der vi setter opp mål og delmål og dermed også legger til rette for evaluering av arbeidstakers ressurser, mestring og måloppnåelse. Det er foreligger også et kontinuerlig samarbeid mellom arbeidsplass og pårørende.

Innsøking skjer gjennom ditt lokale NAV kontor. Dersom du ønsker en omvisning eller mer informasjon om oss, kan du ta kontakt med attføringsleder Jonveig H. Johnsen på telefon: 55 11 63 60.