Praksisplasser for VGS-elever


Midtun Vekst har avtale med Vestland fylkeskommune om arbeidspraksis for elever i videregående skole med behov for spesiell tilrettelegging, og som får spesialundervisning i mindre grupper (HTA/HTH/ HT/).

Forutsetningen for praksisplass er at det er et realistisk mål at eleven skal kunne gå ut i et ordinært eller varig tilrettelagt arbeid etter videregående skole.

Det er den enkelte videregående skole som vurderer og søker plass for den aktuelle eleven.

Midtun Vekst gir oppfølging etter elevens individuelle opplæringsplan og evaluerer praksisperioden i en skriftlig rapport.

Vi kan tilby praksisplass ved alle våre avdelinger. Eleven følger skoleruten i praksisperioden.