VTA - VARIG TILRETTELAGTE ARBEID


MidtunAS har 34 VTA – plasser til arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne.
Innsøking skjer gjennom ditt lokale NAV kontor.

For å kunne søke en VTA – plass må du ha fått innvilget varig uføretrygd
eller at du venter på å få innvilget uføretrygd.

Som VTA arbeidstaker hos oss kan vi tilby arbeidsoppgaver innen:

* Kantine
* Tekstilavdeling
* Pakking og montering

Dersom du ønsker en omvisning eller mer informasjon
om oss er det bare å ta kontakt med attføringsleder
Jonveig H. Johnsen på telefon 55 11 63 60.