VGS (Elever fra videregående skole)

Midtun Vekst AS tilbyr arbeidsutprøving for elever fra videregående skole.

Det er den enkelte videregående skole ved kontaktlærer/rådgiver som sender inn søknad.