Kantinedrift og Catering

Midtun Vekst AS drifter kantinene på

Slåtthaug videregående skole,

VID Betanien Kantine og

VID Haraldsplass Diakonale Høyskole.

Vi produserer kaldmat og enkel varmmat for salg i kantinene.

Vi tar også imot bestilling på møtemat, snitter med mer.

Vi leverer kaker på bestilling.