ARBEIDSTAKER MEDVIRKNING:

Et viktig mål for Midtun Vekst AS er å bidra til å økt livskvalitet hos våre arbeidstakere. Gjennom arbeidstakermedvirkning legger vi til rette for:

For mer informasjon kan vi kontaktes via kontaktskjemaet (trykk på kontakt oss øverst), eller pr. telefon: 55 11 63 60.